Referenční listy

Práva ke všem referenčním listům vystaveným pro firmu TZ Therm s.r.o., která byla dodavatelem těchto prací, přešla na základě "Smlouvy o převzetí činností a závazků v rámci restrukturalizace společností ze skupiny TZ Therm" na novou firmu TZ Therm a.s.

Referenční listy jsou zveřejněny pouze u těch staveb, u kterých nám dal Investor svolení k uveřejnění. V opačném případě nemáme právo tyto reference zveřejňovat.