Revitalizace

Co je to revitalizace?

Revitalizace je komplexní souhrn prvků, které prodlužují životnost Vašeho bytového domu. Zlepší ekonomiku jeho provozu, sníží náklady na vytápění, zlepší jeho vzhled a v neposlední řadě zvýší kulturu bydlení.

Naše stavební firma se zaměřuje na dokončovací fáze stavebních prací  – okna, dveře, zateplování fasád i rekonstrukce střech. Provádíme také revitalizace bytových
i panelových domů
. Pomůžeme vám využít dotace, které jsou v době vypsány (např. Zelená úsporám).

Ke všem uvedeným službám zajišťujeme projektovou dokumentaci a veškerou stavební připravenost.

Rekonstrukce domu provedená v tomto rozsahu zároveň přispívá ke zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 45%.

Jelikož při revitalizaci dbáme na rozumnou cenu, technologickou kázeň, vysokou odbornost pracovníků, používání kvalitních a osvědčených materiálů a poskytujeme na naše práce dlouhé záruční lhůty, je pro konečného klienta provedení revitalizace užitkem a výhodným zhodnocením jeho majetku.

Jaké výhody přináší revitalizace stavby:

  • výrazné snížení tepelných ztrát objektu a tím úsporu nákladů na vytápění,
  • prodloužení životnosti domu,
  • zvýšení tržní ceny vlastního objektu i samotných bytových jednotek,
  • omezení rizika kondenzace a tvorby plísní,
  • zvýšení estetické úrovně domu a jeho funkčního řešení.