Zateplení

Ještě bydlíte v nezatepleném domě?

Zateplení domu vám pomůže ušetřit více než polovinu tepla. Požadavek na snížení spotřeby tepla se stává stále aktuálnějším, přičemž nejlepším prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout, je zateplení objektu.

Snížení spotřeby tepla v domácnosti je ekologické i ekonomické. Nejlepší variantou je vyřešit otázku tepelných ztrát již ve fázi projektu a následně postavit dům s výbornými tepelně izolačními parametry.

Výrazného snížení spotřeby tepla ve starším rodinném domě lze dosáhnout pomocí různých opatření, které se liší stavebně technickou i finanční náročností, ale také rozsahem výsledného efektu. Nejlepších výsledků se dočkáme v případě kompletního zateplení objektu, které zahrnuje izolaci vnějšího pláště domu, výměnu oken a dveří, zateplení půdy nebo střechy a izolaci podlah či stropu sklepa v kombinaci s tepelným zdrojem, který vytápí objekt nebo ohřívá teplou vodu.

Odkud uniká teplo?

Střecha                       15 %
Okna                           45 % (20 % připadá na větrání)
Podlaha                      10 %
Obvodové zdi              30 %

Výhody?

Zateplením fasády je váš dům lépe chráněn před nepřízní povětrnostních vlivů a prodlužuje se tak jeho životnost. Díky novým oknům a dveřím si navíc rychle zvyknete na příjemný život bez obtěžujícího průvanu. Další věc, které si všimnete, bude výrazné snížení hladiny hluku přicházejícího z vnějšího okolí. V zatepleném domě se také během topné sezóny snáze udržuje konstantní teplota vzduchu, což vytváří lepší tepelnou pohodu
v místnostech.

Účinky zateplení oceníte i v letním období, kdy vám tepelná izolace poskytne výbornou ochranu před horkem. Další úspory vám přinese také celkové zkrácení topné sezóny vzhledem nízkým tepelným ztrátám. Váš dům dostane díky zateplení nový vnější kabát, estetický přínos však díky novým oknům pocítíte i v interiéru.