Pasivní domy

Co je pasivní dům?

 • Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.
 • Použitím naprosto jednoduchých principů a technologií se nejen šetří energie, ale také významně zvyšuje komfort bydlení. Je třeba zajistit vysokou tepelnou pohodu
  v domě v létě i v zimě a stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu. Vše
  s jednoduchou obsluhou. Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Docílením ideálu je energie nepotřebovat. Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění - méně než 15 kWh/m2.rok.
 • Takto komfortní způsob života je skutečně možný v pasivním domě, který lze postavit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, ale na rozdíl od běžných staveb můžete uspořit až 90 % nákladů na vytápění. Princip je naprosto jednoduchý. Nevyužívá žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení a na uživatele neklade vyšší požadavky na obsluhu.

 

Pasivní dům má spoustu výhod:

 • vyšší komfort života
 • extrémně nízké náklady na vytápění
 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • netvoří se průvan
 • vysoká tepelná pohoda v místnosti
 • příjemné teploty v zimě i v létě

Pasivní dům má několik základních znaků:

 • dobrý architektonický návrh
 • kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků
 • prosklené plochy jsou orientovány na jih
 • špičkové zasklení
 • nadstandardní tepelné izolace a vzduchotěsnost domu
 • důsledné řešení tepelných mostů
 • regulace vytápění využívající tepelné zisky
 • strojní větrání s rekuperací tepla
 • klasický topný systém může zcela chybět
 • spotřeba tepla na vytápění je max. 15 kWh/m2.rok

Návrh pasivního domu

Jako konstrukční systém se u pasivních rodinných domů uplatňují zpravidla dřevěné a zděné konstrukce. V návrhu domu se samozřejmě uplatňují tradiční stavitelské zkušenosti s výstavbou s důrazem na:

 • výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrchu stavby / obestavěný prostor", neboli "povrch / objem" (výhodný je A/V ~ 0,5-0,8)
 • orientace domu na pozemku vůči jihu
 • nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace
 • účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu
 • skromnost, úspornost
 • využívání místních zdrojů (solární energie, místní les)
 • důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)