Projekční činnost

Našim cílem je komplexně zajišťovat projektovou přípravu Vašeho stavebního záměru.
V projektování pozemních staveb se především specializujeme na architekturu, stavební část, statiku, technické zařízení budov, přípojky inženýrských sítí, rozpočtování, zaměřování stávajícího stavů, vyřizování stavebního povolení a zjišťování dotací v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Hlavní činnosti:

Zakázku zpracováváme v rozsahu přání investora. Jsme schopni zajistit kompletní rozsah zpracování projekčních a inženýrských prací ve skladbě:

 • zabezpečení vstupních podkladů,
 • projektové přípravy pro územní řízení,
 • projektové přípravy pro stavební povolení,
 • projektová dokumentace pro provádění stavby,
 • práce spojené s prováděním stavby,
 • práce po dokončení stavby

Zajišťujeme a provádíme pro investory:

 • projektovou dokumentaci pro územní povolení
 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 • územní a stavební povolení
 • projektovou dokumentaci pro realizaci staveb
 • rozpočty a kalkulace staveb
 • průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek obálky budovy s prováděcí dokumentací
 • grafickou vizualizaci řešení fasádního pláště
 • výpočet tloušťky izolantu pro dosažení úspor na vytápění
 • poradenskou činnost v pozemním stavitelství před zahájením realizace staveb
 • pomoc při financování projektu