Rekuperace

Co je to rekuperace?

Rekuperace, čili řízené větrání se zpětným ziskem tepla je nezbytnou součástí všechnízkoenergetických a pasivních staveb.Těchto objektů se buduje stále víc vzhledem k novým stavebním zákonům, ale především díky faktu, že rekuperace významně snižuje náklady na topení a vytváří optimální životní prostředí v domě nebo bytu.

Jak rekuperace funguje?

Zjednodušeně řečeno, rekuperační zařízení využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku. V létě je to naopak. Teplý vzduch je odváděn ven a dovnitř proudí chladný. Příchozí a odchozí vzduch se přitom nikdy nepotkají, pouze si přes speciální výměník předají teplotu. Vydýchaný vzduch je i s pachy například z kuchyně odveden a vyměněn za vzduch čerstvý.

Jakou výhodu získám instalací rekuperace?

Jednak si zajistíte komfortní a hygienické prostředí v bytě a navíc získáte úsporu až 30 %

Jaká je návratnost investice do rekuperace?

Návratnost (poměr cena/úspora) začíná na 5 letech. Ovlivněna je celkovou spotřebou tepla v domě, funkčností (těsností) oken a dalšími parametry, jako je například čerpání dotace z programu Zelená úsporám.

Můžu si otevřít okno, nebo je to s rekuperací zakázáno?

Okna samozřejmě otvírat můžete, nicméně pak popřete princip a hlavní přínos rekuperace (získání čerstvého vzduchu bez otevírání oken a tím ušetření tepla, které byste jinak „vyhnali“ ven). 

Jakou účinnost má rekuperační jednotka?

Celoroční průměrná účinnost v reálných podmínkách RD se pohybuje někde okolo 81%.

Platí, že rekuperace se vyplatí jen do nízkoenergetických a pasivních domů?

Do pasivní a nízkoenergetické výstavby je to hygienický standart. Tyto domy jsou tak těsné, že běžné větrání a škvírové větrání (mikroventilace v oknech) přímo popírají princip takové výstavby. Přínos úspory tepla rekuperací je přímo úměrný její spotřebě. U běžné výstavby je proto znatelný. 

Mohu chápat rekuperaci jako topení?

Ne, toto je častý omyl. Rekuperace je zpětný zisk tepla z odpadního vzduchu. Tedy pokud v objektu nebude žádný další zdroj tepla (lidé, topení, slunce, žárovky, PC apod.), pak i při naprosto těsném plášti dojde časem k postupnému srovnání vnitřních teplot s vnějšími.