Stavební povolení

Pro Vaši budoucí stavbu zajistíme veškerou zákonnou legislativu platnou v České republice. Existuje více možností jak povolit Váš dům. Stavební zákon například zná – Ohlášení stavbyÚzemní řízeníStavební povolení nebo jejich kombinace. 

Vzhledem k tomu, že tato problematika je velmi specifická, neuvádíme zde všechny zákonné možnosti jak povolit stavbu. Každý dům je třeba individuálně posoudit a najít správný způsob povolení.

Zajistíme:

  • Jednání s orgány státní správy - Katastrální úřad, Stavební úřad, apod.
  • Jednání se správci inženýrských sítí - EoN, Rwe, UPC, apod.
  • Jednání se sousedy
  • Umístění stavby
  • Povolení stavby
  • Do 150m2 zastavěné plochy - ohlášení stavby
  • Nad 150m2 zastavěné plochy - územní řízenístavební povolení

Kdy stavební povolení?

Uvádím pár příkladů kdy budeme potřebovat stavební povolení:

Půdní vestavba

Pokud chceme upravit podkroví ve starším domě na obytné místnosti, určitě budeme muset podat ohlášení ve změně užívání stavby. V případě, že nehodláte zasahovat do nosné konstrukce, a nijak výrazně neovlivníte vzhled domu bude stačit jen ohlášení. V okamžiku, kdy zasahuji do nosných částí krovu, či měním vzhled střechy, už bude třeba stavebního povolení.

Úpravy komínu a stavba krbu

Pro dům, který podléhá svojí velikostí ohlášení nám bude postačovat ohlášení. V případě, že se jedná o větší dům budeme potřebovat stavební povolení.

Zateplení a fasáda

V případě zateplování také provádíme novou fasádu, pokud použiji stejný odstín barvy jako původní není třeba ani ohlášení. V případě větších domů, složitějších fasád a použití jiných odstínů barvy budeme muset mít stavební povolení.

Rekonstrukce a oprava domu

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je, pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požarní bezpečnost, výměra domu přesáhne 150 m2 určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení bude postačovat ohlášení.

Oprava či výměna střechy

Pokud jen měníte střešní krytinu za novou, která vypadá jako původní, není třeba o o nic žádat. Pokud však budete měnit či opravovat krov u domů, které jsou větší plochy než podmínky ohlášení, budete muset žádat o stavební povolení.

Měníte jen okna

V případě, že nacháte vyrobit nová okna, která budou vzhledově stejná jako ta původní, není třeba nic ohlašovat. Jestliže se nová okna liší od původních, čeká vás ohlášení.

Bydlení ze stodoly

Přidáte okna, přivedete inženýrské sítě, uděláte příčky. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby.

Nástavba a přístavba domu

Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení.

Rekonstrukce domu

V případě, že vlastníme či koupíme starší dům a rozhodneme se pro kompletní rekonstrukci, představující výměnu oken, zateplení fasády, výměnu střechy, síťové rozvody a posuny některých příček.

Pokud dům překračuje rozměry pro ohlášení, je třeba žádat o stavební povolení.