Nepřehlédněte

Pomůžeme vám vyřídit vaši dotaci i na pasivní dům. Pasivní dům je investice do budoucnosti.
 
 
 
 
 
 retechov
velik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O nás

Společnost TZ Therm a. s.

Jsme malá regionální firma, která začala své podnikání ve Zlínském kraji a postupem času přenášela své působiště na území celé České republiky. Díky flexibilitě a kvalitnímu týmu jsme postupně rozšiřovali škálu svých aktivit, portfolio zakázek i klientskou základnu. Ke svým čistě výrobním (stavebním) aktivitám jsme přidávali nabídku projektových prací, ale také služby spojené se získáváním dotací včetně souvisejících jednání s příslušnými úřady.

Dynamika rozvoje naší firmy si v průběhu těchto let vyžádala řadu systémových a restrukturalizačních změn. Ty proběhly především v oblasti řízení obchodních zakázek, nastavování obchodních vztahů, zajištění krytí růstů výroby, ale také v podobě optimalizace a personálního nastavení realizačního týmu.

Dalším krokem bylo provedení restrukturalizace v rámci skupiny TZ Therm, a došlo tak k předání zavedeného know-how týkající se procesů, postupů a řízení kvality.

Za dobu působení společnosti TZ Therm na trhu jsme realizovali více než 460 stavebních zakázek, přičemž celkový obrat společnosti přesáhl 220 miliónů korun.

Zaměření naší společnosti lze rozdělit do čtyř stavebnětechnických směrů pozemního stavitelství

 • realizace, rekonstrukce a modernizace staveb
 • výstavba nízkoenergetických a pasivních domů
 • revitalizace a energetické zhodnocení objektů (specializujeme se na provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) a na problematiku komplexního zateplení budov včetně jejich energeticko-ekonomické optimalizace)
 • malířské, natěračské práce včetně speciálních malířských technik

Pro investory provádíme a zajišťujeme

 • projektovou dokumentaci pro územní povolení
 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 • územní a stavební povolení
 • projektovou dokumentaci pro realizaci staveb
 • rozpočty a kalkulace staveb
 • průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek obálky budovy s prováděcí dokumentací
 • grafickou vizualizaci řešení fasádního pláště
 • výpočet tloušťky izolantu pro dosažení úspor na vytápění
 • poradenskou činnost v pozemním stavitelství před zahájením realizace staveb
 • zajištění financování bankovními institucemi
 • zajištění financí z dostupných dotačních programů

                                                                  

 Politika integrovaného systému managementu 

Jsme zavedenou stavební společností se zaměřením na realizace staveb, revitalizace a energetické zhodnocení objektů, včetně poskytování nadstandardních služeb v oblasti stavebnictví.

Na kvalitní úrovni realizujeme a rekonstruujeme stavby občanské, průmyslové, inženýrské a environmentální v oblasti státního, soukromého i investičně vlastního sektoru.

Především klademe důraz na vysokou úroveň kvality našich staveb, na dlouhodobou efektivitu realizovaných opatření a na ekologické provádění našich staveb. Používáme pouze prověřené a certifikované systémy a upřednostňujeme materiály a technologie, které mají minimální negativní vlivy na životní prostředí a na veřejné zdraví.

Naší politikou je trvale zlepšovat integrovaný systém managementu, který se skládá ze systému managementu kvality, environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, jejichž jsme držiteli. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

Zavazujeme se

 • Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
 • Minimalizovat negativní dopad případných havárií.
 • Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí.
 • Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů služeb svých subdodavatelů.
 • Předcházet znečištění životního prostředí a předcházet vzniku pracovních úrazů včasnou identifikací rizik na pracovištích.
 • Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a hygienické limity pro naše pracoviště a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy.
 • K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců na trvalém zlepšování environmentálního profilu společnosti.

 

 Ve Zlíně dne 1. 12. 2015

 

 

 

Kamil Gyuricsek

předseda představenstva            

 

 

 Náš historický vývoj v datech:

 

 • 2009 Založení společnosti TZ Therm a její působení na adrese T. G. Masaryka 1280 ve Zlíně
 • 2010 Zřízení další provozovny na adrese Nežárská 618 v Praze-Hostavicích
 • 2012 Přestěhování pražské pobočky na adresu Kunětická 2534/2 v Praze-Vinohradech
 • 2013 Přestěhování sídla společnosti do budovy Vitaru na adrese tř. T. Bati 385 ve Zlíně-Loukách
 • 2015 Restrukturalizace skupiny TZ Therm a přesunutí provozu do nových prostor na adrese Klabalská I 1386 ve Zlíně