Dotace

 

            CZECH INVEST

            Program ministerstva průmyslu a obchodu pro rozvoj podnikání a inovací

            http://www.czechinvest.org/

 

 

              NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

              program ministerstva životního prostředí

             http://www.novazelenausporam.cz/

 

  PANEL

 program pro revitalizaci bytových domů státního fondu rozvoje bydlení

              http://www.sfrb.cz/