Projekt

 

 

 

 

Společnost TZ Therm a.s. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Název projektu:                          Vzdělávání ve společnosti TZ Therm a.s.

Registrační číslo projektu:        CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004624

Prioritní osa:                               OPZ: 1 Podpora zaměstanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení:                          15. 3. 2017

Datum ukončení:                        14. 3. 2019